ร่วมการประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 (T1)

1

ร่วมการประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 (T1)

วันที่ 24-25 มีนาคม 2563
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายสนิท หนูพ่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ
เข้าร่วมการประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 (T1) ในพื้นที่ภาคใต้                      ณ ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ จ.กระบี่ 

ภาพเพิ่มเติม คลิก