ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วย ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมประชุมมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

IMG 20200323 085814

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วย ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมประชุมมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วย ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมประชุมมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 กำหนดแนวปฎิบัติข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด และได้มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ แก่ทุกกลุ่มฝ่าย ณ อาคารบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

ภาพเพิ่มเติม คลิก