นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม กลุ่มแปลงใหญ่

17

นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม             กลุ่มแปลงใหญ่

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายจีรพัฒน์ จูดคง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รับผู้ผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ร่วมต้อนรับนางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม กลุ่มแปลงใหญ่ลำชานสามัคคีคนทำนาโคกสะบ้า ณ หมู่ที่ 1 ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง และกลุ่มแปลงใหญ่เครือข่ายชาวนาสหกรณ์การเกษตรนาโยง ณ หมู่ที่ 7 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 

ภาพเพิ่มเติม คลิก