รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร

15

รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร

 วันที่ 18 มีนาคม 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ข้าว)
ณ หมู่ที่ 2 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล

ภาพเพิ่มเติม คลิก