รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม

14

รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร

 วันที่ 18 มีนาคม 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการ ร่วมต้อนรับนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ แลคณะ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม และเป็นประธานในพิธี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำนาโรงเรียนเพียงหลวง 4 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปี 2563 ณ เกาะสุไหงมูโซ๊ะ หมู่ที่ 5 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล

ภาพเพิ่มเติม คลิก