ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล (อ.พ.ก) ครั้งที่ 1/2563

90150537 2639868362956668 2203561665889304576 o

ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล (อ.พ.ก) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง และ
นางลักษณี มีธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล (อ.พ.ก) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล 

ภาพเพิ่มเติม คลิก