เป็นวิทยากรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

87174352 2639862152957289 3652503625185361920 o

เป็นวิทยากรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการและนายปัญญา ศรีชัย เป็นวิทยากรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทรายขาว    ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ภาพเพิ่มเติม คลิก