ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่ิอนที่ ครั้งที่ 2

90234821 2639860059624165 1569577518942388224 o

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2

วันที่ 12 มีนาคม 2563
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง และเจ้าหน้าที่โครงการ ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่ิอนที่ ครั้งที่2 ณ โรงเรียนบ้านควนเลียบ ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง     โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน 

ภาพเพิ่มเติม คลิก