ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2563

88107400 2633614243582080 8948879594635657216 o

ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2563

วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายสนิท หนูพ่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายวิบูรณ์ ดาสงเคราะห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2563 ณ โรงแรม หิน น้ำ ทราย สวย หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ภาพเพิ่มเติม คลิก