ร่วมการประชุม Web conference พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)

5

ร่วมการประชุม Web conference พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)

 วันที่ 5 มีนาคม 2563นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เข้าร่วมการประชุม Web conference พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ณ.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ภาพเพิ่มเติม คลิก