ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มเพิ่มศักรยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธารในพิธีเปิด

1

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มเพิ่มศักรยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธารในพิธีเปิด

 วันที่ 3-6 กุมภาพันธุ์ 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้มอบหมายให้ นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มเพิ่มศักรยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธารในพิธีเปิด ณ. โรงแรมเมาท์เทนบีชพัทยา จ.ชลบุรี

ภาพเพิ่มเติม คลิก