ร่วมสัมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด

83656537 2596733283936843 7689927991874289664 o

ร่วมสัมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด

 วันที่ 22-24 มกราคม 2563
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ และประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ร่วมสัมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์      อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ภาพเพิ่มเติม คลิก