เข้าร่วมอบรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และระบบตรวจประเมินเกษตรกรเพื่อนำไปสู่การตรวจรับรอง GAP

83130197 2596652897278215 6544259986950717440 o

เข้าร่วมอบรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และระบบตรวจประเมินเกษตรกรเพื่อนำไปสู่การตรวจรับรอง GAP

วันที่ 24 มกราคม 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายจีรพัฒน์ จูดคง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  และนายวิบูรณ์ ดาสงเคราะห์ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และระบบตรวจประเมินเกษตรกรเพื่อนำไปสู่การตรวจรับรอง GAP แบบกลุ่ม ณ ห้อง 406 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ภาพเพิ่มเติม คลิก