ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนหาดทรายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดสตูล

82864084 2595784177365087 229785169857347584 o

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนหาดทรายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดสตูล

วันที่ 22 - 23 มกราคม 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายอนิรุจน์ เกื้อเพชรแก้ว นักวิชาการเกษตร และนายปิยพัทธ์ ภวังสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนหาดทรายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน     จังหวัดสตูล

ภาพเพิ่มเติม คลิก