ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2562 ข้าวพันธุ์ เฉี้ยงพัทลุง ชั้นพันธุ์ขยาย กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านควนขนุน

83793864 2594977017445803 5143292795171110912 o

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2562 ข้าวพันธุ์ เฉี้ยงพัทลุง ชั้นพันธุ์ขยาย กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านควนขนุน

 วันที่ 22 มกราคม 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2562 ข้าวพันธุ์ เฉี้ยงพัทลุง ชั้นพันธุ์ขยาย กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านควนขนุน        ตำบลควนขนุนอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ภาพเพิ่มเติม คลิก