ออกติดตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและการบริการหลังการขาย ณ อ.ระโนด จ.สงขลา และ อ.เมือง จ.พัทลุง

1

ออกติดตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและการบริการหลังการขาย ณ อ.ระโนด จ.สงขลา และ อ.เมือง จ.พัทลุง

วันที่ 16 มกราคม 2563
นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นางลักษณี มีธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ออกติดตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและการบริการหลังการขาย ณ อ.ระโนด จ.สงขลา และ อ.เมือง จ.พัทลุง

ภาพเพิ่มเติม คลิก