เข้าร่วมประชุมการประเมินความชอบลักษณะทางการเกษตรของข้าวพื้นเมืองพันธุ์อัลฮัมดุลิลละห์โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

2

เข้าร่วมประชุมการประเมินความชอบลักษณะทางการเกษตรของข้าวพื้นเมืองพันธุ์อัลฮัมดุลิลละห์โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม        ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

วันที่ 3 มกราคม 2563 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วย นายสนิท หนูพ่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการประเมินความชอบลักษณะทางการเกษตรของข้าวพื้นเมืองพันธุ์อัลฮัมดุลิลละห์โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 

ภาพเพิ่มเติม คลิก