ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 7/2562 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี

1

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 7/2562 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 7/2562 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางวิไล ปาละวิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธาน 

ภาพเพิ่มเติม คลิก