ประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ของกรมการข้าว โดยประชุมทางไกลผ่านระบบ Gin Conference

1

ประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ของกรมการข้าว โดยประชุมทางไกลผ่านระบบ Gin Conference

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ร่วมประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ของกรมการข้าว และร่วมเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกชุดที่ 8 โดยประชุมทางไกลผ่านระบบ Gin Conference ณ ห้องประชุม
อาคารบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

ภาพเพิ่มเติม คลิก