ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมนยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

24 10 62 191024 0007

ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมนยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายสนิท หนูพ่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมนยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านวังคีรี ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

24 10 62 191024 0006

24 10 62 191024 0005

24 10 62 191024 0002

24 10 62 191024 0003

24 10 62 191024 0001