ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมนยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

21 10 62 2 191024 0006

ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมนยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายสนิท หนูพ่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมนยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านสวนสันติสุข ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง

21 10 62 2 191024 0005

21 10 62 2 191024 0004

21 10 62 2 191024 0003

21 10 62 2 191024 0002

21 10 62 2 191024 0001