ต้อนรับและเป็นวิทยากรให้แก่อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ดูงาน

 

16 10 62 191024 0007

ต้อนรับและเป็นวิทยากรให้แก่อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ดูงาน

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายสนิท หนูพ่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง กล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ,กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่  มีผู้เข้าร่วม จำนวน 17 ราย ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

     16 10 62 191024 0006   

16 10 62 191024 0003

16 10 62 191024 0005

  16 10 62 191024 0004

16 10 62 191024 0001

16 10 62 191024 0002