ถ่ายทอดความรู้ เรื่องการปลูกข้าวสังข์หยดพัทลุง

4 

ถ่ายทอดความรู้ เรื่องการปลูกข้าวสังข์หยดพัทลุง

 วันที่ 18 กันยายน 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายถาวร แก้วดุก และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ถ่ายทอดความรู้ เรื่องการปลูกข้าวสังข์หยดพัทลุง แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

ภาพเพิ่มเติม คลิก

3