เข้าร่วมการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต ภายใต้โครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่

4

เข้าร่วมการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต ภายใต้โครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่

 

ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง เข้าร่วมการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต ภายใต้โครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรม ดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น จังหวัดปทุมธานี
.
โดยในวันที่ 16 กันยายน 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว ร่วมการเปิดสัมมานาในครั้งนี้ด้วย
.
การสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วยประธานศูนย์ข้าวชุมชนรวมทั้งหมด 8 เขต และเจ้าหน้าที่รวม 282 คน เข้าร่วมสัมมนา ภายในงานมีการอภิปรายเรื่อง แนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของศูนย์ข้าวชุมชนและการเตรียมความพร้อมสู่นาแปลงใหญ่ การบรรยายพิเศษโดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ เทคโนโลยีการเกษตรและระบบสารสนเทศทางการเกษตร แนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของศูนย์ข้าวชุมชน และการสนับสนุนแหลล่งเงินทุนและปัจจัยการผลิต เป็นต้น

ภาพเพิ่มเติม คลิก