ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมงานวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

31672

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมงานวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

วันที่ 3 กันยายน 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมงานวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรและโครงการแปลนเกี่ยวข้าวเพื่อพ่อ "Rice for Dad"
(ข้าวของพ่อ) ณ แปลงนาบ้านนาข้าวเสีย วิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตรครบวงจรฝายคลองนางน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง (นาแปลงใหญ่ตำบลนาข้าวเสีย)

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

31675