ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ประชุมข้าราชการประจำเดือน

6

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ประชุมข้าราชการประจำเดือน

 วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมประชุมประจำเดือน ข้าราชการ ณ ห้องประชุม อาคารบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

1