นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย

31374

นักวิชาการเกษตรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายสนิท หนูพ่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ สตูล ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่ม คลิก

31376