จัดกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

5

จัดกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้มอบหมายให้นางลักษณี มีธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง จัดกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ในกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ( Smart Farmer ) ปี 2562 ณ โรงเรียนวัดไทรทอง ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง 

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

7