ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

25620828 110122

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นางจำเนียร เพียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงได้มอบหมายให้ นางลักษณี มีธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี นำโดยนายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีและคณะ 

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

25620828 110136