จัดกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

timeline 25620822 143659

จัดกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้มอบหมายให้นางลักษณี มีธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง จัดกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ในกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ( Smart Farmer ) ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

timeline 25620822 143704