ศมข.พัทลุง จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ข้าวเล็บนกปัตตานี ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2562

139652

ศมข.พัทลุง จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ข้าวเล็บนกปัตตานี ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้มอบหมายให้ นายถาวร แก้วดุก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ข้าวเล็บนกปัตตานี ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2562 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านควนขนุน ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ดูภาพเพิ่มเติม...คลิก

139648

139649