นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ชี้แจงการเพิ่มพื้นที่ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79และพันธุ์ กข 49 ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอระโนด

129084

นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ชี้แจงการเพิ่มพื้นที่ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79และพันธุ์ กข 49  ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอระโนด

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง และนายถาวร แก้วดุก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรอำเภอระโนด จำกัด ชี้แจงการเพิ่มพื้นที่ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79และพันธุ์ กข 49 และรับสมัครเกษตรกรที่สนใจเพื่อเข้าร่วมในการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอระโนด จ.สงขลา

ดูภาพเพิ่มเติม...คลิก

129091