ศมข.พัทลุง จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

IMG 5558

ศมข.พัทลุง จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2562 ณ หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านนาโต๊ะมูล ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 200 ราย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิก  

IMG 5404