ร่วมเป็นวิทยากรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

timeline 20190711 183752

ร่วมเป็นวิทยากรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี 2562  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้มอบหมายให้นายถาวร แก้วดุกนักวิชาการเกษตรชำนาญการและนายณรงค์   นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองสตูล ม.3 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล มีผู้ร่วมงาน จำนวน 200 คน

 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิก

timeline 20190711 183741

timeline 20190711 183744

timeline 20190711 183748