ศมข.พัทลุง จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน ICS คณะกรรมการกลุ่ม ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่น้ำผุด ม.2 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล

662

ศมข.พัทลุง จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน ICS คณะกรรมการกลุ่ม ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่น้ำผุด ม.2 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน ICS คณะกรรมการกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2562 ครั้งที่ 1 จำนวน 5 ราย ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่น้ำผุด ม.2 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล

 660