ศมข.พัทลุง จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน ICS คณะกรรมการกลุ่ม ณ กลุ่มแปลงใหญ่ตำบลนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง

timeline 20190710 144655

ศมข.พัทลุง จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน ICS คณะกรรมการกลุ่ม ณ กลุ่มแปลงใหญ่ตำบลนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน ICS คณะกรรมการกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2562 ครั้งที่ 1 จำนวน 5 ราย ณ กลุ่มแปลงใหญ่ตำบลนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง

 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิก

timeline 20190710 144633