ศมข.พัทลุง จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ด้าน ICS 1 ณ กลุ่มแปลงใหญ่ทำนาบ่อหินสามัคคี ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล

65842225 2413531318923708 3424704693018820608 n

ศมข.พัทลุง จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ด้าน ICS 1 ณ กลุ่มแปลงใหญ่ทำนาบ่อหินสามัคคี ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2562 ครั้งที่ 1 ณ กลุ่มแปลงใหญ่ทำนาบ่อหินสามัคคี ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิก