ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง จัดสถานีงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ตลาดต้นไทร อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

66043807 2413530038923836 8370136277667807232 n

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง จัดสถานีงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ตลาดต้นไทร อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้มอบหมายให้
นายถาวร แก้วดุก นักวิชาการเกษตรชำนาญการและนางจำรัส ภวังสวัสดิ์ พนักงานห้องปฏิบัติการ ส.
2
ร่วมจัดสถานีงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ตลาดต้นไทร ม.3
ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิก