จัดอบรมระบบควบคุมภายใน (ICS)โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP)ครั้งที่ 1 ณ กลุ่มแปลงใหญ่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านควนโท๊ะ

62502083 2413529138923926 6175707047984627712 n

จัดอบรมระบบควบคุมภายใน (ICS)โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP)ครั้งที่ 1 ณ กลุ่มแปลงใหญ่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านควนโท๊ะ 

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้มอบหมายให้นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมระบบควบคุมภายใน (ICS)โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP)ครั้งที่ 1 ณ กลุ่มแปลงใหญ่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านควนโท๊ะ ต.แป-ระ อ.ท่าเพ จ.สตูล

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิก 

66115557 2413529112257262 4887714525635149824 n