จัดอบรมระบบควบคุมภายใน (ICS) โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) ครั้งที่ 1 ณ กลุ่มแปลงใหญ่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกตรี

66127074 2413527465590760 796015623594311680 n 1

จัดอบรมระบบควบคุมภายใน (ICS) โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) ครั้งที่ 1 ณ กลุ่มแปลงใหญ่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกตรี

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้มอบหมายให้นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมระบบควบคุมภายใน (ICS)โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP)ครั้งที่ 1 ณ กลุ่มแปลงใหญ่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกตรี ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิก

 66012045 2413527462257427 7962862980167630848 n 1