จัดอบรมระบบควบคุมภายใน (ICS) โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) ครั้งที่ 1

61331953 2385531421723698 4339743399507656704 n

จัดอบรมระบบควบคุมภายใน (ICS)​โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP)​ครั้งที่ 1

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้มอบหมายให้นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมระบบควบคุมภายใน (ICS)​โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP)​ครั้งที่ 1 จำนวน 115 ราย ณ ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิก

61413836 2385531631723677 8604099415617044480 n