ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวพัทลุง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2562

1

ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวพัทลุง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2562 

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวพัทลุง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิก

61295679 2383993518544155 8350780629591261184 n