นิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (2)

23may 1

นิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีผู้เข้าร่วมจำนวน 150 ราย ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิก

23may 2

 23may 4