การติดตามงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

61093680 2380994248844082 4748973857770045440 n

การติดตามงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2562

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการหัวหน้ากลุ่มฝ่ายในสังกัด ร่วมกับกองเมล็ดพันธุ์ข้าวติดตามงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2562 และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2 (การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   คลิก

 60838202 2380997452177095 2752573660161114112 n