เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2562

22may 1

เข้าร่วมอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2562 หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มศักยภาพAmart Assistant Officer มุ่งสู่ความสำเร็จของนาแปลงใหญ่ ปี 2562 จำนวน 200 คน ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิก

22may 2