เข้าร่วมสัมมนาประธานศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติ

12may 1

เข้าร่วมสัมมนาโครงการต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติ

วันที่21 -​ 23 พฤษภาคม 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นางสาว
อุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นำประธานศูนย์ข้าวชุมชนและคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน
3ท่าน เข้าร่วมสัมมนาโครงการต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิก

12may 2

12may 3