ต้อนรับนายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าวและคณะ

3may 2

ต้อนรับนายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าวและคณะที่มาตรวจเยี่ยม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมต้อนรับนายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมการทำงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อไป ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 3may 3

3may 4