งานแสดงผลงานศูนย์ข้าวชุมชนในเขตภาคใต้ (ต้นแบบ) ภายใต้โครงการผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ปี 2562

may 1

งานแสดงผลงานศูนย์ข้าวชุมชนในเขตภาคใต้ ภายใต้โครงการผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ปี 2562 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดร่วมกับผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว, ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ และหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดงานแสดงผลงานศูนย์ข้าวชุมชนในเขตภาคใต้ (ต้นแบบ) ภายใต้โครงการผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ปี 2562 โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนเข้าร่วมประมาณ 300 คน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 may 2

may 3

may 4

may 7