เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบรายงานสถานการณ์ข้าวเพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบรายงานสถานการณ์ข้าวเพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 

45304356 2246401588970016 6916239163062747136 n

 

วันที่ 1- 2 พฤศจิกายน 2561 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายจีระพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบรายงานสถานการณ์ข้าวเพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยมีนายธนนพพล สถิตย์สุวรรณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศและสถิติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ สำนักบริหารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

 

45345754 2246401452303363 1752347185048977408 n