ลงพื้นที่ติดตามแปลงนาเกษตรกร การศึกษาช่วงเวลาปลูกและเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์

ลงพื้นที่ติดตามแปลงนาเกษตรกร การศึกษาช่วงเวลาปลูกและเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์

44601406 2241635636113278 2528127246321844224 n

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายณรงค์
นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามแปลงนาเกษตรกร การศึกษาช่วงเวลาปลูกและเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการ ศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ณ หมู่ที่ 8 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

 

44735423 2241635702779938 197906539606966272 n